Wat is de Wet WWFT

Wet WWFT

De Wet WWFT, staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. Deze wet is aangescherpt in januari 2020 en wordt sindsdien nog strenger nageleefd door de overheid. Met de wet moet worden voorkomen dat bedrijven of andere personen zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. Het is belangrijk dat je als ondernemer niet geassocieerd wordt met criminele activiteiten zoals geld witwassen of de financiering van terrorisme. Er zijn tegenwoordig database en automatiseringssoftware op de markt die up to date is met de geldende wet- en regelgeving zodat je de wetgeving makkelijk kan naleven zonder dat het je teveel tijd en geld kost. In dit artikel lees je alles over de WWFT.

Welke ondernemingen moet voldoen aan de WWFT

Ieder bedrijf dat aan de WWFT eisen moet voldoen moet dit zelf testen en in de gaten houden. Op het niet naleven van de Wet WWFT staan een boete en in het ergste geval strafvervolging door de overheid. Dit wil natuurlijk geen enkele ondernemer, daarnaast wil je ook geen reputatieschade leiden doordat je onderneming geassocieerd word met criminele activiteiten. Ondernemingen die moeten voldoen aan de Wet WWFT zijn onder andere notariskantoren, advocaten, verzekeraars, geldverstrekkers en andere ondernemingen. Je moet iedere verdachte transactie of in het oog springend transactiepatroon melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Daarnaast moet je een gedegen cliënten onderzoek doen. Dit kan je doen door middel van gespecialiseerde databases of automatiseringssoftware gericht op de WWFT. Bepaalde landen zijn door de Europese Commissie aangemerkt als risicolanden om transacties mee te verrichten. De volledige lijst kan je vinden op de website van de Europese Commissie en deze is opgesteld naar aanleiding van publicaties van de Financial Action Task Force (FATF).

Wat is een cliënten onderzoek

In het geval van een cliënten onderzoek die je de achtergrond van je client te onderzoeken en dit op te slaan in een cliënten dossier. Hierin voeg je een kopie van het identiteitsbewijs van de UBO, de informatie die uit de check komt van de achtergrond van de client en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze gegevens moet je vijf jaar bewaren. De UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Als dit niet duidelijk is voor je als bedrijf dan kan je de client een UBO verklaring laten invullen en deze bij het cliënten dossier voegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *