Wat is de leidraad WWFT

Leidraad WWFT

De Wet WWFT, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme, is een wet die in het leven is geroepen om deze situaties tegen te gaan. Sommige ondernemingen hebben hierdoor de plicht gekregen om aan de eisen van de wet WWFT te voldoen. In de Leidraad WWFT staan aanvullingen en mogelijkheden hoe aan deze eisen voldaan kan worden voor bepaalde ondernemingen. Het is geen juridisch bindend document, maar een leidraad om een mogelijke richting aan de uitvoering van de wet WWFT binnen je onderneming te geven. In dit artikel lees je alles over de Wet WWFT en de Leidraad WWFT.

De wet WWFT

Zoals al aangegeven hierboven is deze wet in het leven geroepen om de financiering van terrorisme en het witwassen van geld tegen te gaan. Dit geld zowel voor bepaalde personen als ondernemingen binnen bepaalde sectoren zoals bepaalde verzekeraars, advocaten, notarissen, beleggingsmaatschappijen en andere bedrijven. Het is zowel bedoeld om deze ondernemingen te beschermen als om criminele activiteiten te detecteren. Geen enkele onderneming wil reputatieschade leiden of zelfs een mogelijk faillissement doordat ze geassocieerd worden met criminele activiteiten. Als onderneming dien je deze WWFT eisen na te leven, anders heb je kans op een fikse boete of strafvervolging door de overheid. Het naleven van deze wet gebeurd door een cliënten onderzoek en een meldingsplicht. In de leidraad WWFT vind je opties en mogelijkheden om de wet WWFT binnen je onderneming toe te passen.

Cliënten onderzoek en meldingsplicht

Een belangrijk onderdeel is een cliënten onderzoek. Het is belangrijk dat je als ondernemer weet met wie je zaken doet. Hiervoor dien je een cliënten dossier aan te leggen wat je vijf jaar dient te bewaren. Hierin bewaar je een identiteitsbewijs van de UBO, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en achtergrondinformatie over de client. De UBO is de uiteindelijke belanghebbende, als dit niet duidelijk is dan kan je je client een UBO verklaring laten invullen. De achtergrondinformatie kan je makkelijk en snel achterhalen door gespecialiseerde databases en automatiseringssoftware die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. Deze databases en software zijn up to date met de geldende wet- en regelgeving. Met een druk op de knop start je een achtergrond onderzoek en als er resultaten tevoorschijn komen dan koppel je die snel en makkelijk aan je cliënten dossier. De meldingsplicht betekent dat je bij een verdacht transactiepatroon of een ongebruikelijke transactie een melding moet doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *